Tarjoa organisaatiosi johtotehtävissä oleville johtajaterapiaa työsuhde-etuna

Työuupumus ei kuulu minkään työtehtävän luontoisetuihin – ei myöskään johtajan. Johtajaterapian sen sijaan pitäisi kuulua.

Johtajan homma ei ole koskaan ole ollut helppoa – eikä se ole ainakaan helpottanut viime aikoina. Vaikka johtotehtävissä olevilla olisi työpaikallasi hyvä keskusteluyhteys ja keskinäistä sparrausta, sanoo suurin osa johtajista kärsivänsä yksinäisyydestä ja kuormittuneisuudesta. Johtajaterapiaan ei pidä mennä vasta, kun kriisi on päällä. Johtajaterapian tarjoaminen on keino varmistaa, että johtavassa asemassa olevat henkilöt jaksaa ja kukoistavat. Se saa myös henkilöstön, liiketoiminnan ja kasvun kukoistamaan.

Johtajaterapia on erityisesti vaativissa johtotehtävissä toimiville suunnattua keskustelutukea ja Suomen parhaimpien ja kokeneimpien terapeuttien tarjoamaa keskusteluapua työn ja muun arjen solmuihin – sekä niiden ehkäisemiseen.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää

 

Myös johtaja on ihminen, jolla on sama pää kotona ja töissä. Paineet kotona heijastuvat töihin ja päinvastoin.

Mistä johtajaterapiassa on kyse?

Tiedämme, että johtajat ovat monesti ”suorittajia” niin hyvässä kuin pahassa – he ovat tottuneet ylittämään jatkuvasti itsensä ja rajansa paineistetuissa tilanteissa. Heidän roolinsa on innostaa muita, luotsata ihmisiä ja liiketoimintaa – sekä tehdä myös niitä vaikeita päätöksiä. Samanaikaisesti tiedämme tutkimuksista, että liian kova tai pitkään jatkunut paine on aito terveysriski.

Johtajiin kohdistuu valtavia odotuksia,  mutta reflektoinnin ja kuorman purkamisen väylät monesti puuttuvat. Johtajan työssä olisi erityisen tärkeää varmistaa aika ja paikka reflektointiin, mielen maadoittamiseen ja palautumisen taitojen kehittämiseen. Hyvinvoivasta johtajasta hyötyy paitsi henkilöstö, myös liiketoiminta ja ihminen johtajaroolin takana.

extraimage
extraimage

Hyvän johtajan löytäminen on haastavaa ja kallista, siksi onkin tärkeää sitouttaa ja pitää organisaatiossasi olevat johtajat elinvoimaisina.

Koska johtajaterapiaa tarvitaan?

Johtajan työ on monella tasolla vaativaa, siksi jokaiselle johtotehtävissä tulisi olla mahdollisuus säännölliseen johtajaterapiaan.

Erityisesti näissä tilanteissa johtajaterapia kannattaa mahdollistaa organisaatiosi johtavissa rooleissa toimiville:

  • kun henkilö aloittaa uudessa positiossa
  • kun henkilö kokee jatkuvaa ristipainetta johtajana (esimerkiksi johtaminen epävarmoina aikoina, suuret muutokset organisaatiossa)
  • kun henkilö kokee johtajana riittämättömyyttä työn, muun arjen ja oman hyvinvoinnin yhteensovittamisessa
  • kun johtaja itse tai organisaatio huomaa johtajan työinnon hiipuneen tyypillisestä tasosta
  • kun johtajalla on muita isoja muutoksia elämässäsi

Mistä johtajaterapiassa on kyse?

Johdon terapiassa tehdään syväsukellus  mieleen ja käyttäytymismalleihin. Terapiassa rakennetaan  jäsennys omista voimavaroista, ajattelu- ja toimintastrategioista sekä tyypillisistä autopilottireaktioista, jotka mahdollisesti heikentävät hyvinvointiasi, vuorovaikutusta ja työn laatua.

Johtajaterapioiden tekijämme ymmärtävät myös liiketoiminnan mukanaan tuomat reunaehdot. Johtajaterapiat voivat olla esimerkiksi säännöllisesti toistuvia tapaamisia johtajaterapiaan erikoistuneen asiantuntijan kanssa tai esimerkiksi 5-20 kerran jaksoja.

Vaikuttavaa työskentelyä kokeneen ammattilaisen kanssa

Johdon terapiamme pohjautuu kognitiivisanalyyttiseen (KAT) -suuntaukseen, jossa tarkastellaan sisäänrakentuneita vuorovaikutus- ja käyttäytymismallejamme, tullaan niistä tietoisemmiksi ja tätä kautta uudistetaan omia käyttäytymismallejamme ja vahvistetaan jo toimivia tapojamme.

KAT-lähestymistavan hyödyntäminen tuo lisäksi tässä ajassa kriittisen systeemisen näkökulman kehittymiseen; emme tarkastele johtajaa vain yksilönä, vaan osana laajempaa systeemiä ja vuorovaikutuskenttää.

Miten voin tarjota johtajaterapiaa organisaationi jäsenille?

Yhä enemmän ja enemmän organisaatioissa kuitenkin halutaan tarjota johtajille johdon terapiaa työsuhde-etuna ja varmistaa näin vaativissa johtotehtävissä toimivien työkyky ja jaksaminen. Johtajaterapioita voit tarjota yksittäisille johtajille organisaatiossasi tai ostaa esimerkiksi tietyn määrän johtajaterapioita johtohenkilöidesi käyttöön. Katri Kanniselta saat lisätietoa työnantajille kohdennetuista johtajaterapioiden paketeista.

Johtajaterapiaan voit toki hakeutua yksityishenkilönä. Mikäli haluat varata itsellesi johtajaterapiaa tai kysyä siitä lisää, ota yhteyttä suoraan Katri Kanniseen.

 

Johtajaterapian tarjoajalla on väliä

Olemme pioneereja johtajaterapioissa

Johtajaterapia edellyttää syväymmärrystä johtajuuden roolista, liiketoiminnasta sekä terapiatyöskentelystä. Johtajaterapioita tarjoavat asiantuntijamme ovat Suomen parhaimpia asiantuntijoita, jotka ovat vuosia toimineet johtajien luottohenkilöinä. Voit luottaa, että meiltä saat alan parasta palvelua – luottamuksella.

Johtajaterapioita tarjoavat mm.

  • Katri Kanninen, psykoterapeutti, psykologian tohtori, työnohjaaja ja tietokirjailija, arvostettu lyhytterapeuttisen työotteen kehittäjä ja kouluttaja
  • Leena Särkelä, PsL, psykoterapian erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti ja Koulutustalon liiketoimintajohtaja
  • Terhi Mets, Psykologi, työnohjaaja, Työn- ja organisaatioiden erikoispsykologi (PsL)
  • Liisa Lempinen, PsM, Psykologi ja BBA

 

extraimage

Haluatko tietää lisää johtajaterapioista?

Laita viestiä tai soita Katrille – voitte keskustella luottamuksellisesti tilanteestasi

 

Johtajaterapia varmistamaan, että organisaatiosi johtohenkilöt jaksavat ja kehittyvät työssään johtajina.

Johtajien uupuminen – tabu rikottavaksi?

On aika romuttaa yksinpärjäämisen ”huipulla tuulee ja sitä on kestettävä” -eetos. Kuuntele suositusta #nollatyöuupumusta -podcastista kolmen tunnetun toimitusjohtajan haastattelu.